<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-line-icons@2.4.1/css/simple-line-icons.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Displaying items by tag: Blog

Tuesday, 31 December 2019 20:35

Bekam Normalkan Gula Darahku

Boleh percaya atau tidak. Diabetes bisa diobati dengan Terapi Oksidan. Belum lama ini seorang pasien datang ke saya dan mengeluhkan nilai kadar gula darahnya yang cenderung tidak beraturan.

Published in Blog
Tuesday, 31 December 2019 20:29

Ruqyah Sembuhkan Gila Saya (5)

Lalu saya tanya lagi; “Apakah Afsheen Myesha masih ingat memberikan ceramah kepada para penghuni RSJKO dan dokter beberapa hari yang lalu?” Jawab Afsheen Myesha; “Tidak. Saya tidak pernah melakukan itu,” sahutnya.

Published in Blog
Tuesday, 31 December 2019 20:29

Ruqyah Sembuhkan Gila Saya (4)

Juga diriwayatkan dari Ummu Salamah ra bahwa; “Nabi melihat seorang anak wanita di rumahnya (di rumah anak tersebut) di wajahnya ada cekungan hitam lalu Nabi Muhammad bersabda; “Bacakanlah ruqyah kepadanya karena pada dirinya ada pandangan” (HR. Bukhari (10/171) dan Muslim (2197).

Published in Blog
Tuesday, 31 December 2019 20:29

Ruqyah Sembuhkan Gila Saya (3)

Dalam riwayat yang lain juga dikatakan: “Penyakit ‘ain (kena mata) adalah benar, disertai syaitan dan hasad anak Adam” (HR. Bukhari, shahih). Penjelasannya hadis ini menunjukkan bahwa pada setiap orang ada syaitan-syaitan dari bangsa jin yang selalu mengawasi untuk menyakitinya.

Published in Blog
Tuesday, 31 December 2019 20:29

Ruqyah Sembuhkan Gila Saya (2)

Mengingat Afsheen Myesha dalam keadaan seperti itu, para dokter sangat memaklumi dan menuruti perintah Afsheen Myesha. Dokter yang sedang bertugas kala itu hanya tersenyum-senyum menanggapi perangai Afsheen Myesha.

Published in Blog
Tuesday, 31 December 2019 20:28

Ruqyah Sembuhkan Gila Saya (1)

Mengamuk dan tidak sadar akan keberadaan dirinya menimpa salah seorang pasien di Kota Bengkulu. Sebutlah Afsheen Myesha (nama samaran).

Published in Blog
Saturday, 23 November 2019 19:58

Sihir Memisahkan Sampai Sihir Mematikan

Pelajaran dari Al Qur'an dan hadis yang bisa diambil, tingkah laku manusia saat ini beragam tingkah lakunya. Sehingga ada yang terkena sihir atau gangguan gaib lainnya.

Published in Blog
Saturday, 23 November 2019 19:01

Ayat-ayat Penawar Semua Jenis Sihir

Jin merupakan nama yang dinisbatkan bagi bangsa salah satu makhluk gaib yang merupakan mukallaf (yang dikenai beban hukum atau syariat sebagaimana juga manusia). 

Published in Blog
Saturday, 23 November 2019 18:53

Sihir Pengganggu Kenikmatan Ranjang

Terjadinya gangguan fungsi seks (disfungsi seksual) seperti impotensi, frigiditas, kemandulan (infertilitas) atau lainnya merupakan persoalan yang menakutkan pasangan suami istri.

Published in Blog
Tuesday, 27 June 2017 15:20

Dahsyate Hijamah Rasulullah

Pengobatan Oxidant Releaxing Therapy utawa Terapi Oksidan, salah sawijining pengobatan kanthi cara ilahiyah. Cara sing tau digunakake dening Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. Dene piranti sing digunakake yaiku hijamah, bekam, kop, canthuk.

Cara pengobatan iki gabungan saka medis kedokteran barat lan timur, sing efektif, efisien, sarta bisa dibuktekake kanthi logis. Iki bisa kanggo nyegah penyakit (preventif) lan pengobatan kuratif.

Ing negara Eropa rikala abad kaping 18, nggunakake kewan lintah minangka sarana kanggo ngisep tumpukan getih reged sing ana sajroning anggane manungsa. Tegese metodhe hijamah bisa ditindakake kanthi maneka warna cara.

Ing negara Eropa rikala abad kaping 18, nggunakake kewan lintah minangka sarana kanggo ngisep tumpukan getih reged sing ana sajroning anggane manungsa. Tegese metodhe hijamah bisa ditindakake kanthi maneka warna cara.

Jaman krajan Sumeria, pengobatan hijamah ngrembaka nganti tekan Babylonia, Mesir, Saba’ lan Persia. Manut cara pengobatan medis moderen, cara hijamah diarani medis Oxidant Releasing Therapy (ORT).

Pusat Oxidant Releasing Therapy Center, ing kutha Depok Jawa Barat iki dipandhegani dening Candra P. Pusponegoro. Manut katerangane Candra, menawa cara nambani kaya iki, kudu ditindakake kanthi cara profesional, teliti, ahli, sabar, lan dilandhesi rasa ikhlas.

Nambani nggunake cara dikop iki wis dibuktekake kanthi uji klinis, sing tegese lelarane wis diterapi bakal mari tenan. Cara iki kudu duwe wawasan mligi babagan medis, amrih jroning praktek ora nyebal saka paugeran, pernatan, lan kode etik kedokteran sing ana.

Candra, rikala ing tengahe sasi Juni 2003, bebarengan karo kancane ngedegake Bengkel Manusia ing kawasan Cempaka Putih Barat XIX Jakarta Pusat. Sabanjure ngenalake pengobatan iki, ing Pekanbaru 28 April tekan 28 Mei 2005, ngadani pengobatan marang masarakat Riau Daratan.

Sabanjure Candra ninggalake Jakarta, lan 4 Mei 2008 mekarake metode iki ing Magelang, Jawa Tengah. Sejatine jroning ragane manungsa ngandhut zat-zat kaya dene timbel, insektisida, pengawet, alkhokol, zat pewarna, lan pestisida.

Sakliyane koyo logam, polusi udara (kebul rokok, kendaraan, mesin pabrik), polusi lemah, banyu lan liya-liyane sing mbebayani tumrape manungsa.

Sebab ing jaman moderen iki ora uwal saka babagan maneka warna zat kimia. Maneka warna racun sing ana sajrone ragane manungsa ora merga nutrisi sing kurang akeh, nanging amarga kekebalane raga kurang apik, sistim imunitas iki tandhane raga gampang kesel, ora grengseng, kabotan raga, kelangan gairah seksual, katon cepet tuwa, tumor, penyakit degeneratip, lan penyakit infeksi.

Maneka warna penyakit mau asale saka tumpukan rereged jroning raga. Oksidan Releaxing Therapy yaiku salah sawijining pengobatan kanthi nggunakake carane Rasulullah sing digathukake karo cara medis moderen, laras karo hadis nabi sing unine mengkene,

“Saapik-apike carane wong nambani kaya sing wis mboktindakake, yaiku cara al hijamah” (HR. Bukhari Muslim). Dene yen nambani kanggo pasien sing kena gangguan psikiatrik ing antarane, depresi, gangguan kepribadian, gangguan mangan, rasa was kuwatir, nggunakake obat alkohol sing kurang pas (narkoba), lan skizofrenia. Kejaba kuwi, terapi oksidan bisa kanggo kesarasan reproduksi, kurang subur, utawa mandhul.

Cara Urip Sing Sehat

Cara sing paling gampang, sadurunge penyakit nyerang awake dhewe, becike awake dhewe nggunakake cara mangan sing teratur, gizi imbang lan olah raga sing ajeg. Bab iki wis kabukten menawa manungsa wis akeh duwe karibetan, kakehan gawean, pikiran keporsir mesthi ora kober migatekake babagan mangan, racake padha nglalekake anane kesarasan.

Cara sing kaya ngono mau mesthi wae, nyuda kekebalane raga. Jalaran wong nyambut gawe sing ragane diforsir, diprok-prok tanpa diimbangi mangan lan gizi sing cukup, kekuwatane raga bakal kekuras entek. Yen kahanane raga wis ora duwe daya kekuwatan, virus lan bakteri gampang nyerang raga.

Manut panalitene para ahli gizi, jenis panganan tambahan sing sipate instan, ora bisa ngganti sumber daya asli. Jalaran campuran kimiawi sintetik, gampang nuwuhake maneka warna lelara. Kedadean Thalidomide (1960), ing wektu kuwi atusan bayi lair kanthi cacat, jalaran akeh nggunakake obat-obatan sintetik slng mbebayani mungguhing raga.

Kanthi anane kedadean iki, akeh para ahli kesehatan sing banjur nggunakake cara pengobatan naturopati (alam). Carane nambani lara nggunakake bahan racikan alamiah, iki akeh digunakake dening masarakat, jalaran ora ana efek samping sing mbebayani.

Racikan alamiah iki antarane jamu, saka tetuwuhan alam, detoksifikasi nggunakake piranti khusus, detoksifikasi nggunakake lintah, akupuntur lan liya liyane. Salah sawijining cara yaiku kanthi sedot getih.

Saben dina ragane manungsa dadi papan tandhon zat-zat toxin utawa racun. Bisa dipesthekake panganan sing di pangan saben dina ngandhut salah sawijine zat-zat toksin, pewarna, pengawet, penyedhap rasa, sisa-sisa pestisida, zat-zat kimia, lan akibat anane polusi udara, lemah lan banyu.

Kejaba kuwi, pikiran lan emosi negatip bisa ndadekake racun ing ragane manungsa. Racun sing ana jroning ragane manungsa kuwi dumadi akibat saka panyedhote nutrisi ora bisa maksimal, merga fungsi organ keganggu maneka warna lelara. Akibat saka tumpukan reregede raga mau, kudu ditawu amrih panyaringe racun liwat lever, ginjal, usus gedhe bisa dadi luwih lancar.

Olahraga durung bisa njamin zat-zat toxin satus persen metu kanthi liwat kringet, banyu uyuh lan buang air besar. Apa maneh sing babar pisan ora tau olahraga, tumpukan toksin lan zat-zat kimia jroning raga bisa ngganggu nyambut gawene raga.

Terapi oksidan, yaiku terapi sing nggunakake cara alami, kanthi nggunakake alat tinamtu kanggo ngisep rereged jroning raga kanthi liwat operasi cilik bedhah kulit.

"ORT Centre, menika salah satunggaling pusat terapi pengobatan mliginipun kangge penyakit hepatitis, tekanan darah rendah (hipotensi), jerawat, (diabetes: ketoasidosis diabetik, koma hiperosmolar diabetik nonketotik, asidosis asam laktat, hiploglikemia), asma bronchial, kadar LDL lan trigleserida ingkang inggil salebeting darah, sarta maneka warni lelara saluran kemih, lan stroke," pratelane Candra, rikala silaturahmi ing Redaksi Djaka Lodang, wektu kepungkur.

Pengobatan cara iki wis ditindakake ana ing saindening nusantara, digiarake lumantar televisi, lan media cetak. Ing antarane yaiku Jelang Siang Trans TV 25 Januari 2006, Klinik unik Bersama Bengkel Manusia. Goodmorning Special Weekend ing TransTV (Setu, 1 Juli 2006) jam 9.30-9.45 WIB, headlinews Metro TV, 27 Januari 2006.

Wis dipacak uga ing ariwarti, Republika, Seputar Indonesia, Tabloid Ibu dan Anak, Tribun Pekanbaru, Koran Posmetro, lan liya-liyane, sing kabehe wis ana 40 liputan klebu Djaka Lodang.

Pasien sing krasa lara bisa mara ing klinik terapi oksidan, ing kono sawise ndhaftarake banjur diwenehi katerangan babagan tata carane nambani. Nuli pasien dicek tekanan darahe, yen pasien wis tau nindakake cek ing laboratorium utawa dhokter, adate nuduhake cathetan saka laboratorium. Sabanjure diadani terapi, nemtokake titik terapi sing bakal ditindakake.

Ing ruang papriksan, pasien bisa tungguh utawa teturon mengkurep. Dene alat sing digunakake yaiku cupping, peso bedhah sing seteril, kasa steril, alkohol 70 persen (antiseptic), kaos tangan utawa hand glove, masker panutupe rai (face masker), pin, jepit kasa seteril, lan keranjang uwuh.

Titik -titik sing bakal diterapi, diresiki kanthi nggunakake alkohol lan diwenehi obat antiseptik, sawise kuwi lagi dikop (cupping) sing suwene 2-3 menit. Sawise kuwi, dibukak banjur thukul benjolan sing atos, nuli diberek ora kena punjul saka 0,09 mm lan dawane 4 mm.

Nuli disedhot maneh suwene 3 menit, mula bakal metu oksidan sing rupane abang semu, sing ora mambu. Pangisepe ing titik kono mau kaping bola-bali, nganti ora ngetokake apa-apa. Sawise proses rampung, dileleti antiseptik.

Perlu diemut, yen anggone mberek, luwih saka 0,09 mm bakal ndadekake suwek ing perangan pembuluh darah, sing bisa ngetokakae cairan-cairan getih, sing kudune ora kena metu (protein darah). Asil bedhah ing lapisan kulit mau mbuang zat histamin.

Sasuwene proses hipersensivitas, kejaba histamine uga diwetokake autakoid kayata serotonin, plasmakinin, lan Show Reacting Sub-stance (SRS). Histamin nuwuhake anafilaksis, pruritus, utikaria, angiodema lan hipotensi, dene kolaps vaskuler dumadi jalaran anane bronkospasme dening SRS. Proses metune histamin, yaiku ngetokake zat-zat kimia sing nuwuhake rusake jaringan.

Ana maneka warna zat sing sing winates mast cell, zat mau yaiku enzim kimotripsin, fosolipase lan tripsin. Ana uga maneka warna active agents, detergen, garam empedu, lan lisolesitin, racun endotoksin, basic polypeptides lan extract jaringan. Uga zat berat molekul tinggi, kayata avomukoid, zimosan, serum jaran lan polivinilpirolidon.

Dene sing mbentuk basa yaiku kayata morfin, kodein, mepericin, stilbamidin, dimetiltubo kurarin, dtubokurarin. Kanggo terapi paseien sabanjure, bisa dijupuk saka titik-titik sing padha, sethithike 10 dina, sawise terapi sing sepisanan, kanggo titik-titik liyane biasa dijupuk sawise 3x24 jam sawise.

Saben piranti sing digunakake kanggo pasien, alat kudu dikumbah banyu (kran banyu sing mili) lan diseterilake kanthi nggunakake zat-zat antiseptik. Mligi kanggo sarung tangan, peso, kasa seteril mung digunakake ping pisan. Dene kanggo terapi sabanjure, utawa pasien liya, ganti sing anyar.

Published in Blog
Page 2 of 2
Peta Lokasi

No Internet Connection
Our website is protected by DMC Firewall!